ข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดในการใช้งานระหว่าง ผู้ใช้แอพพลิเคชั่น NCT Card ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้งาน” กับผู้พัฒนาและให้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แอพ NCT Card” โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ก. ข้อตกลงและข้อกำหนด การใช้งาน

 1. แอพ NCT Card เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีวางจำหน่ายบน Apple App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS และ Google Play Store สำหรับอุปกรณ์ Android
 2. แอพ NCT Card อาจจะใช้งานไม่ได้ในบางรุ่น หรือ บางเวอร์ชั่นของแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดของทางผู้พัฒนาและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น
 3. อุปกรณ์ของผู้ใช้งานต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ในความเร็วที่เหมาะสมเพียงพอกับการรับส่งข้อมูลต่างๆที่จะทำให้ แอพ NCT Card สามารถใช้งานได้
 4. ผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครด้วยตัวเองโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) ที่จดทะเบียนในประเทศไทย และ อีเมล์ (Email) ในการสมัครและจะต้องสร้างรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน
 5. แอพ NCT Card เป็นบริการข้อมูลเส้นทางเดินรถของผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โดยในบางเส้นทางอาจจะสามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านแอพได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละรายในแต่ละช่วงเวลา
 6. แอพ NCT Card สามารถยุติการให้บริการกับผู้ใช้งานรายใดก็ได้ หากตรวจพบว่ามีการใช้งานผิดจากวัตถุประสงค์ หรือก่อกวนระบบซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ใช้งานคนอื่นๆ และ ผู้ใช้งานจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก แอพ NCT Card ได้ การตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางแอพ NCT Card เพียงผู้เดียวและผู้ใช้งานจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆกับทางผู้พัฒนาแอพ NCT Card ได้

ข. การจองตั๋วโดยสาร

 1. ผู้ใช้งานจะต้องการจะจองตั๋วโดยสารจะต้องลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากระบบก่อนจึงจะสามารถจองตั๋วโดยสารได้
 2. ผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบ เส้นทาง วันที่ เที่ยวเวลา จุดขึ้น และ จุดลง ด้วยตัวเอง
 3. การจองตั่วแต่ละครั้งจะจองได้ไม่เกิน 2 ที่นั่งต่อเที่ยวต่อวัน
 4. ราคาค่าตั๋วโดยสาร ผู้ประกอบการเป็นผู้กำหนดด้วยตัวเอง ทางผู้พัฒนาแอพ NCT Card ไม่มีส่วนเกี่ยวของใดๆ กับการตั้งราคาดังกล่าว
 5. เมื่อผู้ใช้งานทำรายการแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการได้ ดังนั้น ก่อนที่จะยืนยันการทำรายการ กรุณาตรวจสอบ วันที่ เที่ยวเวลาและเส้นทาง ให้แน่ใจครบถ้วนก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ในการซื้อตั๋วโดยสารของผู้ใช้งานคนอื่นๆ
 6. แอพ NCT Card เป็นเพียงช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการซื้อตั๋วโดยสาร กับผู้ประกอบการโดยตรง เงินค่าตั๋วโดยสารจะไม่ผ่านระบบของเรา และยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้งานในตอนนี้

ค. การเก็บข้อมูลและนโยบายความเป็นส่วนตัว

แอพ NCT Card มีการใช้งานในรูปแบบ Cloud Service ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บและนำไปประมวลผลเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด แอพ NCT Card เมื่อผู้ใช้งานดาว์นโหลด สมัครและใช้งานถือว่า ผู้ใช้งาน ยินยอมให้ข้อมูลต่างๆด้วยความสมัครใจและไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ในอนาคต แอพ NCT Card สามารถนำข้อมูลของผู้ใช้งาน เช่น เบอร์โทร อีเมล์ ตำแหน่ง (Location) ข้อมูลการใช้งานต่างๆ มาประมวลผลโดยไม่ต้องแจ้งและขออนุญาติให้ผู้ใช้งานทราบทุกครั้ง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในระบบ AonEDMS Cloud Service ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวและแอพ NCT Card สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
บจก.นครชัยทัวร์ และ บจก.นครชัย21 มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการและข้อมูล (Contents) ที่มีอยู่ในแอพ NCT Card นี้

ง. การบริการและการรับประกัน

แอพ NCT Card เป็นบริการแบบไม่รับประกันความเสียหาย เนื่องจากแอพ NCT Card เป็นบริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ใช้งานสามารถรับข้อมูลจากนครชัยทัวร์ และนครชัย21 เพื่อประโยชน์ที่ไปในการอำนวยความสะดวก

ทางผู้พัฒนาจะไม่รับผิดชอบหากแอพไม่สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้หรือติดตั้งแล้วไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามทางผู้พัฒนายินดีรับแจ้งข้อมูลความผิดพลาดหรือผิดปกติของการใช้งานจากผู้ใช้งานเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงให้แอพ NCT Card เป็นแอพที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากที่สุด


Feedback ข้อเสนอแนะได้ที่

 • Line Official : @nct21

 • ✆ Phone

  นครชัย21 (044) 257-997

 • Facebook : /nakhonchai21